22 czerwca 2023

Ogromne 32-tonowe rury na budowie Morskiego Terminalu Przeładunkowego w Gdańsku!

Potężny wibromłot właśnie pogrąża dwanaście 32-tonowych, stalowych rur! To element prac związanych z inwestycją, która powstaje na nabrzeżu gdańskiej rafinerii. Budowę morskiego terminalu przeładunkowego realizuje konsorcjum, którego liderem jest Grupa NDI. Co jeszcze aktualnie dzieje się na budowie?

Budowa Morskiego Terminalu Przeładunkowego obejmuje realizację nabrzeża do obsługi jednostek morskich o długości do 130 m, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m i szerokości do 17,6 m. W ramach prac zaplanowano między innymi wykonanie nabrzeża wraz z dwoma stanowiskami przeładunkowymi (każdy z czteroma ramionami nalewczymi), które posłużą do obsługi zbiornikowców. Wykonana zostanie też niezbędna infrastruktura: rurociągi, stalowe estakady, infrastruktura podziemna i pomocnicza, która połączy terminal z rafinerią w Gdańsku.

– Aktualnie na budowie pogrążanych jest 12 rur przeznaczonych na dalby. Na górze każdej z dalb będą zamontowane haki samozwalniające, które umożliwią cumowanie statków do nabrzeża przeładunkowego. Prace wykonywane są z lądu przy pomocy jednego z najnowocześniejszych wibromłotów w Europie – mówi Maciej Klecha, kierownik budowy z Grupy NDI. Roboty do łatwych nie należą, bo każda z rur waży ponad 32 tony, ma 29 metrów długości i blisko 2-metrową średnicę.

– Oprócz prac związanych z pogrążaniem rur stalowych, prowadzone są roboty zbrojarskie przy nadbudowie nabrzeża oraz pomostów przeładunkowych. Zbroimy pomost zachodni w obrębie oczepu oraz pomost wschodni, w obrębie płyty żelbetowej. Betonowane są poszczególne sekcje nabrzeża. Obecnie zabetonowano już 11 z 20 możliwych – dodaje Maciej Klecha.

Prace żelbetowe toczą się również przy budowie posadowienia pod przyszłe pomosty komunikacyjne. W obrębie powstającego Budynku Dyspozytorni i Zaplecza Technicznego trwają prace ziemne, natomiast w komorze czerpni montowane są rury czerpalne.

Budowa terminalu umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych czy biododatków do paliw. Realizacja inwestycji poprawi rentowność i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji biobenzyny i biodiesela oraz transportu produktów powstających w rafinerii w Gdańsku. Terminal odciąży też funkcjonującą na terenie zakładu bocznicę kolejową, gdzie do tej pory odbywa się transport produktów między rafinerią, a zewnętrznymi punktami przeładunkowymi.

Projekt zrealizuje konsorcjum, w którego skład wchodzą spółki z sopockiej Grupy NDI (lider konsorcjum) oraz Biproraf sp. z o.o., BPBM „PROJMORS” Sp. z o.o. i Dipl. Ing. SCHERZER GmbH. Generalny wykonawca działa w tzw. formule „pod klucz”. Musi zarówno wykonać prace projektowe, jak i zebrać niezbędną dokumentację oraz zrealizować wszystkie roboty budowlano-montażowe w branżach hydrotechnicznej, budowlanej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, mechanicznej, elektrycznej, automatycznej, teletechnicznej oraz drogowej. W zakresie jego obowiązków jest też dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych testów i prób, a także zapewnienie szkoleń personelu operacyjnego.

Inwestycja będzie gotowa w 2025 roku.

Pozostałe Aktualności

Filmy