Modernizacja sieci tramwajowej

Częstochowa

2018-2021

Modernizacja sieci tramwajowej

Remont torowiska i sieci trakcyjnej obejmie prawie 14 kilometrowy odcinek od ul. Fieldorfa-Nila do pętli przy al. Pokoju. Inwestycja zostanie wykonana w formule projektuj i buduj. Wartość kontraktu to 114,5 mln zł.
W Częstochowie modernizowany jest prawie 14 kilometrowy odcinek od ul. Fieldorfa-Nila do pętli przy Alei Pokoju. NDI prace wykonuje na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Inwestycja jest realizowana na istniejącym stanie układu torowego z podziałem na odcinki, tj.: 1, 2, 3, 4, 5a, 6. Obejmuje wymianę starych elementów torowiska na nowe, ale to też przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną, sterowaniem, okablowaniem linii tramwajowej, przejazdami kołowymi (samochodowymi) i małą architekturą.
Konsorcjum NDI/Balzola Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI/Balzola
MPK Częstochowa Zamawiający MPK Częstochowa
2018-2021 Czas realizacji 2018-2021

Pozostałe realizacje