Modernizacja Linii Kolejowej 353

 

Poznań Wschód – Wydartowo 

2016
Projekt obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odc. Poznań Wschód – Wydartowo – Granica IZ Poznań w ramach zadania pn. „Prace na linii 353 Poznań Wschód – Dziarnowo” Wykonana została m.in. modernizacja nawierzchni torowej, drogowej oraz urządzeń SRK. Prace zostały zrealizowane w terminie.
Konsorcjum NDI SA/NDI sp. z o.o. Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI SA/NDI sp. z o.o.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe SA
2016 Czas realizacji 2016

Pozostałe realizacje