Linia Kolejowa 353

 

Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie

2013-2015

Linia Kolejowa 353

Modernizacja linii kolejowej 353 na odcinku Inowrocław-Toruń-Jabłonowo Pomorskie. Efektem projektu jest m.in. skrócenie czasu jazdy w relacji Olsztyn – Toruń – Poznań – Wrocław o około 1,5 godziny.

Projekt objął m.in. wymianę ponad 100 km torów bez odbudowy podtorza oraz 9 km torów z odbudową podtorza, wymianę 75 rozjazdów a także remont 55 przejazdów i 16 obiektów inżynieryjnych.
Efektem prac jest polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie.

NDI SA Generalny Wykonawca NDI SA
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe SA
2013-2015 Czas realizacji 2013-2015
248 milionów złotych brutto

całkowita wartość projektu

90 minut

o tyle został skrócony czas jazdy w relacji Olsztyn-Wrocław po modernizacji

100 kilometrów

to łączna długość wymienionych torów