Linia Kolejowa 272

 

Środa Wielkopolska–Kórnik

2014-2015
Projekt obejmował wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 272 na odcinku Środa Wlkp. – Kórnik od km 166,653 do km 181,781.  W ramach zadania pn.: "Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań od km 131,500 do km 181,781" wykonana została m.in.: modernizacja nawierzchni torowej wraz z częściową wymianą podtorza i budową odwodnienia, modernizacja i przebudowa peronów oraz urządzeń SRK i SSP.
NDI SA Generalny Wykonawca NDI SA
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe SA
2014-2015 Czas realizacji 2014-2015
56 milionów złotych brutto
wartość projektu

Pozostałe realizacje