Linia Kolejowa 219, Linia Kolejowa 35

 

Olsztyn-Szczytno-Szymany

2015-2016
Projekt o strategicznym znaczeniu dla województwa Warmińsko-Mazurskiego, zapewnił bezpieczny i komfortowy transport kolejowy pasażerów z lotniska w Szymanach do Olsztyna. Celem całego projektu było uzyskanie kolejowego połączenia Olsztyna ze stacją w Szymanach, na którym czas przejazdu wyniesie około 45 min.
NDI SA Generalny Wykonawca NDI SA
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe SA
2015-2016 Czas realizacji 2015-2016
61 milionów złotych brutto
wartość projektu
45 minut
czas przejazdu na odcinku Olsztyn- Lotnisko Szymany

Pozostałe realizacje