5 sierpnia 2022

Konsorcjum NDI Energy Sp. z o.o. oraz NDI S.A. podpisało umowę z ZTM w Poznaniu

Na odcinku dwutorowej linii tramwajowej od przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego w km wykonamy kompleksową modernizację nawierzchni torowej wraz z wymianą nawierzchni krawędzi peronów przystankowych: Słowiańska, Solidarności, Lechicka/Poznań Plaza, Kurpińskiego i Szymanowskiego.

Długość modernizowanego odcinka to aż 3,926 km, czyli 7,852 km toru pojedynczego.

Roboty budowlane mające się zakończyć ponownym uruchomieniem tramwajów, są zaplanowane na maksymalnie 10 miesięcy, termin realizacji całości kontraktu to 13 miesięcy. Dodatkowe 3 miesiące to czas przeznaczony na skompletowanie i przekazanie ZTM pełnej dokumentacji powykonawczej oraz rozliczenie finansowe zadania.

Na realizację odcinka trasy PST od przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego Miasto Poznań otrzymało dofinansowanie w wysokości 25,5 mln zł ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/3040/Polski Ład.

 

Uwaga: umowa została podpisana 29.07.2022r. (elektronicznie)

Pozostałe Aktualności

Filmy