20 grudnia 2012

Konsorcjum NDI – Balzola złożyło najkorzystniejsze oferty

Konsorcjum NDI Spółka Akcyjna – Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima złożyło dwie najkorzystniejsze oferty w przetargach ogłoszonych przez Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie na modernizację linii tramwajowych w Chorzowie oraz Rudzie Śląskiej.

Oba przetargi organizowane były w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Przetarg dot. modernizacji torowiska tramwajowego w Chorzowie

W ramach realizacji ww. projektu zmodernizowane zostanie torowisko wbudowane w jezdnię ul. Armii Krajowej (od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie) oraz torowisko na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie.

Wartość prac, zgodnie z ofertą Konsorcjum wynosi 28.979.816,98 zł brutto, prace potrwają 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Przetarg dot. modernizacji torowiska tramwajowego w Rudzie Śląskiej

W ramach realizacji ww. projektu wykonana zostanie modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej oraz przejazdy przy pętli w Chebziu, ul. Asfaltowej, ul. Dworcowej, ul. Droga do Lipin oraz ul. Katowickiej.

Wartość prac, zgodnie z ofertą Konsorcjum wynosi 19.990.582,07 zł brutto, prace potrwają 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

To kolejne sukcesy polsko-hiszpańskiego konsorcjum na rynku śląskim, które aktualnie realizuje w Katowicach dwa projekty związane z modernizacją linii tramwajowych, jeden na zlecenie Urzędu Miasta Katowice, drugi na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Pozostałe Aktualności

Filmy