Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych

Miejsce pracy: Gdańsk
Numer ref.: PR/KRK/0120

Zakres zadań

 • Pełnienie funkcji Kierownika Robót w ramach realizowanego projektu kubaturowego
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji techniczne
 • Sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót 
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
 • Umiejętność obsługi programów MS Project, AutoCad
 • Znajomość najnowszych trendów w technologii branży budowlanej
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i współpracującego zespołu
 • Elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane zadania

Oferta

 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Terlecka-Semkowicz Specjalista ds. Rekrutacji