Kierownik robót elektrycznych

Miejsce pracy: Warszawa
Numer ref.: PR/KRE/0121

Zakres zadań:

 •  Pełnienie funkcji Kierownika Robót w zakresie robót elektrycznych w ramach realizowanego projektu budowlanego
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót elektrycznych zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej
 • Sporządzanie przedmiarów i obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub energetycznym
 • Minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót – warunek konieczny
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Świadectwo Kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych
 • Znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót
 • Samodzielność działania oraz nastawienie na realizację celów

Oferta:

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • Udział w ciekawym projekcie budowlanym
 • Wysokie standardy BHP (Jesteśmy członkiem zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie)
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna; ubezpieczenie na życie; karta MultiSport; spotkania integracyjne; Pracownicze Plany Kapitałowe)
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów
 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Samodzielność działania oraz możliwość rozwoju zawodowego

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Terlecka-Semkowicz Specjalista ds. Rekrutacji