Kierownik Projektu (projekty infrastrukturalne)

Miejsce pracy: Katowice
Numer ref.: PR/KP/0319

Zakres zadań

 • Samodzielna realizacja projektów w obszarze budownictwa infrastrukturalnego (pozyskanie kontraktu, przygotowanie ofert, kierowanie robotami budowlanymi, organizowanie pracy podległego zespołu oraz podwykonawców, monitorowanie i rozliczanie kosztów realizacji inwestycji)
 • Zarządzanie projektem zgodnie z przyjętą strategią oraz założonym budżetem przy zapewnieniu wysokiego poziomu jakości realizowanego projektu
 • Współpraca z Zamawiającym oraz Niezależnym Inżynierem
 • Pełnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy w ramach realizowanych projektów infrastrukturalnych

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku na inwestycjach infrastrukturalnych
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń
 • Doświadczenie w realizacji procesu ofertowania
 • Umiejętność efektywnego organizowania oraz kierowania robotami w budownictwie infrastrukturalnym (w tym umiejętność sporządzania harmonogramów robót)
 • Znajomość aktualnych cen usług sektora branży budowlanej
 • Znajomość najnowszych trendów w technologii branży budowlanej
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu
 • Nastawienie na realizację celów

Oferta

 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Samodzielne realizowanie interesujących projektów oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów