Kierownik finansowy projektu

Miejsce pracy: Gdynia; Gdańsk
Numer ref.: PR/KFP/0121

Zakres zadań

 • Współpraca z Dyrektorem Projektu w zakresie realizacji założonego celu finansowego oraz strategii finansowej projektu.
 • Odpowiedzialność za wdrożenie procesu kontroli kosztów na projekcie
 • Opracowanie, nadzór i kontrola nad realizacją budżetu projektu oraz jego okresowa analiza
 • Realizacja i kontrola procesu sprzedaży zgodnie z SIWZ, współpraca z Zamawiającym
 • Zarządzanie bieżącą płynnością finansową projektu, w tym zarządzanie zobowiązaniami i należnościami
 • Negocjowanie, opiniowanie oraz weryfikacja finansowych aspektów umów oraz nadzór nad realizacją zapisów finansowych
 • Opiniowanie oraz nadzór nad Gwarancjami
 • Stała współpraca oraz dokonywanie cyklicznych rozliczeń
 • Bieżąca kontrola rozliczeń z podwykonawcami oraz ich korelacja w odniesieniu do sprzedaży.
 • Nadzór nad dokumentami i ich ewidencją finansowo-księgową
 • Cykliczne przygotowywanie raportów oraz zestawień finansowych na potrzeby projektu, spółki, partnerów biznesowych, inwestorów
 • Stałe poszukiwanie usprawnień i rozwiązań zapewniających optymalną rentowność projektu
 • Ścisła współpraca z innymi działami Grupy

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe o profilu finansowym lub technicznym
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w kontrolingu finansowym i/lub rozliczaniu sprzedaży projektów infrastrukturalnych w tym kolejowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności programu Excel)
 • Mile widziana umiejętność obsługi programów: MS Project, Symfonia
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz umiejętności negocjacyjne
 • Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy
 • Elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane zadania
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne

Oferta

 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Udział w ciekawym i niestandardowym projekcie budowlanym
 • Umowa o pracę
 • Wysokie standardy BHP (Jesteśmy członkiem zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie)
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Terlecka-Semkowicz Specjalista ds. Rekrutacji