Kierownik budowy (projekt infrastrukturalny)

Miejsce pracy: Częstochowa
Numer ref.: PR/KBT/1218

Zakres zadań

 • Pełnienie funkcji Kierownika budowy w ramach prowadzonego projektu z zakresu budownictwa komunikacyjnego
 • Planowanie, nadzorowanie i koordynowanie robót zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz wyznaczonymi standardami firmy
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy podległych Pracowników i Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Nadzór nad terminowością oraz jakością wykonywanych robót budowlanych
 • Nadzór nad dokumentacją projektową, wykonawczą i powykonawczą
 • Koordynowanie procesu zamówień strategicznych materiałów budowlanych
 • Współpraca z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika budowy
 • Doświadczenie w realizacji inwestycji przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej lub kolejowej
 • Umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad
 • Znajomość rynku Podwykonawców i Dostawców
 • Znajomość najnowszych trendów w technologii branży budowlanej
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót
 • Umiejętność skutecznego organizowania i kierowania robotami budowlanymi w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy
 • Samodzielność działania oraz nastawienie na realizację celów

Oferta

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Samodzielność działania oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów