Kierownik budowy

Miejsce pracy: Gdańsk; Warszawa
Numer ref.: PR/KB/1121

Zakres zadań

 • Planowanie, nadzorowanie i koordynowanie robót zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz wyznaczonymi standardami firmy
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy podległych Pracowników i Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Nadzór nad terminowością oraz jakością wykonywanych robót budowlanych
 • Nadzór nad dokumentacją projektową, wykonawczą i powykonawczą
 • Koordynowanie procesu zamówień strategicznych materiałów budowlanych
 • Współpraca z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy – warunek konieczny
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa kubaturowego
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
 • Znajomość rynku Podwykonawców i Dostawców
 • Umiejętność skutecznego organizowania i kierowania robotami budowlanymi w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy

Oferta

 • Stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę
 • Transparentny system nagród finansowych uzależniony od wyników projektu
 • Pakiet benefitów (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej; ubezpieczenie na życie; karta MultiSport; spotkania integracyjne; Pracowniczy Plan Kapitałowy)
 • Dbamy o rozwój pracowników w ramach Akademii NDI prowadzimy profesjonalne szkolenia

O nas

 • Zapewniamy wysokie standardy BHP (Jesteśmy sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie)
 • Realizujemy ciekawe, stanowiące wyzwania inwestycje takie jak: Centrum Kompetencji STOS dla Politechniki Gdańskiej, Przekop Przez Mierzeję Wiślaną, Prestovia House Warszawa, Apartamenty Chlebova w centrum Gdańska, Poprawa dostępu do portu w rejonie Kanału Dębickiego w Szczecinie , a także Szpitale, Baseny i wiele innych
 • Uczestniczymy w przedsięwzięciach naukowych z dziedziny gospodarki i ekonomii. Jesteśmy jednym ze współorganizatorów Europejskiego Kongresu Finansowego
 • Jesteśmy partnerem społeczno-edukacyjnego programu Builder 4 Young Engineers
 • Wspieramy aktywności sportowe: prowadzimy grupę biegową pracowników i nagradzamy uczestników, a także wspieramy młodzieżowe drużyny sportowe, m.in. dzięki współpracy z Pomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Terlecka-Semkowicz Specjalista ds. Rekrutacji