Kierownik budowy

Miejsce pracy: Gdańsk
Numer ref.: PR/KBL/0120

Zakres zadań

 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach prowadzonego projektu z zakresu budownictwa kubaturowego
 • Planowanie, nadzorowanie i koordynowanie robót zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz wyznaczonymi standardami firmy
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy podległych Pracowników i Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Nadzór nad terminowością oraz jakością wykonywanych robót budowlanych
 • Nadzór nad dokumentacją projektową, wykonawczą i powykonawczą
 • Koordynowanie procesu zamówień strategicznych materiałów budowlanych
 • Współpraca z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy – warunek konieczny
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa kubaturowego
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
 • Umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad
 • Znajomość rynku Podwykonawców i Dostawców
 • Znajomość najnowszych trendów w technologii branży budowlanej
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót
 • Umiejętność skutecznego organizowania i kierowania robotami budowlanymi w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i współpracującego zespołu
 • Elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane zadania

Oferta

 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Terlecka-Semkowicz Specjalista ds. Rekrutacji