Inżynier robót sanitarnych (infrastruktura)

Miejsce pracy: Słupsk
Numer ref.: PR/IRS/1022

Zakres zadań

 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót sanitarnych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót sanitarnych oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót
 • Udział w procesie ofertowania/wyceny kosztów realizacji
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót
 • Zamawianie materiałów na budowę
 • Opisywanie FV za dostawę materiałów oraz pracę sprzętu

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Znajomość Prawa Budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office i Autocad

Oferta

 • Stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę
 • Transparentny system nagród finansowych uzależniony od wyników projektu
 • Pakiet benefitów (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej; ubezpieczenie na życie; karta MultiSport; spotkania integracyjne; Pracownicze Plany Kapitałowe)
 • Dbamy o rozwój pracowników w ramach Akademii NDI prowadzimy profesjonalne szkolenia

O nas

 • Zapewniamy wysokie standardy BHP (Jesteśmy sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie)
 • Realizujemy ciekawe, stanowiące wyzwania inwestycje takie jak: Centrum Kompetencji STOS dla Politechniki Gdańskiej, Przekop Przez Mierzeję Wiślaną, Prestovia House Warszawa, Apartamenty Chlebova w centrum Gdańska, Poprawa dostępu do portu w rejonie Kanału Dębickiego w Szczecinie , a także Szpitale, Baseny i wiele innych
 • Uczestniczymy w przedsięwzięciach naukowych z dziedziny gospodarki i ekonomii. Jesteśmy jednym ze współorganizatorów Europejskiego Kongresu Finansowego
 • Jesteśmy partnerem społeczno-edukacyjnego programu Builder 4 Young Engineers
 • Wspieramy aktywności sportowe: prowadzimy grupę biegową pracowników i nagradzamy uczestników, a także wspieramy młodzieżowe drużyny sportowe, m.in. dzięki współpracy z Pomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Terlecka-Semkowicz Specjalista ds. Rekrutacji

Zobacz jak pracujemy