Inżynier budowy (mosty)

Miejsce pracy: Słupsk/Domaradz
Numer ref.: P/IBM/0124

Zakres zadań:

 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót mostowych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót mostowych oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość Prawa Budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office i Autocad
 • Zaangażowanie w realizowane projekty
 • Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu

Oferta:

 • Stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę
 • Transparentny system nagród finansowych uzależniony od wyników projektu
 • Pakiet benefitów (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej; ubezpieczenie na życie; karta MultiSport; spotkania integracyjne; Pracowniczy Plan Kapitałowy)
 • Dbamy o rozwój pracowników w ramach Akademii NDI prowadzimy profesjonalne szkolenia

O nas

 • Zapewniamy wysokie standardy BHP (Jesteśmy sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie)
 • Realizujemy ciekawe, stanowiące wyzwania inwestycje takie jak: Centrum Kompetencji STOS dla Politechniki Gdańskiej, Przekop Przez Mierzeję Wiślaną, Prestovia House Warszawa, Apartamenty Chlebova w centrum Gdańska, Poprawa dostępu do portu w rejonie Kanału Dębickiego w Szczecinie , a także Szpitale, Baseny i wiele innych
 • Uczestniczymy w przedsięwzięciach naukowych z dziedziny gospodarki i ekonomii. Jesteśmy jednym ze współorganizatorów Europejskiego Kongresu Finansowego
 • Jesteśmy partnerem społeczno-edukacyjnego programu Builder 4 Young Engineers
 • Wspieramy aktywności sportowe: prowadzimy grupę biegową pracowników i nagradzamy uczestników, a także wspieramy młodzieżowe drużyny sportowe, m.in. dzięki współpracy z Pomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki

Zobacz jak pracujemy