Inżynier robót drogowych

Miejsce pracy: Górowo Iławeckie
Numer ref.: PR/IRD/1119

Zakres zadań

 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót drogowych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót drogowych oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo lądowe)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość Prawa Budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office i Autocad
 • Zaangażowanie w realizowane projekty
 • Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu

Oferta

 • Udział w ciekawym i niestandardowym projekcie budowlanym
 • Umowa o pracę
 • Szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • Pakiet benefitów (karta multisport; opieka medyczna; ubezpieczenie grupowe)
 • Wysokie standardy BHP (Jesteśmy członkiem zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie)

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Terlecka-Semkowicz Specjalista ds. Rekrutacji