Inżynier budowy – grupa bitumiczna

Miejsce pracy: Gdańsk
Numer ref.: PR/IRD/0719

Zakres zadań

 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót drogowych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót drogowych oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo lądowe)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość Prawa Budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office i Autocad
 • Zaangażowanie w realizowane projekty
 • Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu

Oferta

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów