Inżynier budowy (Branża hydrotechniczna)

Miejsce pracy: Mierzeja Wiślana
Numer ref.: PR/IBH/1019

Zakres zadań

 • Planowanie, organizacja oraz nadzór robót hydrotechnicznych
 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót hydrotechnicznych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe budowlane (specjalność inżynieria wodna)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość prawa budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi programów: AutoCAD oraz MS Office (w szczególności programu Excel)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, w tym słownictwa technicznego
 • Zaangażowanie w realizowane projekty
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu

Oferta

 • Umowa o pracę
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów
 • Szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • Pakiet benefitów (karta multisport; opieka medyczna; ubezpieczenie grupowe)
 • Wysokie standardy BHP (Jesteśmy członkiem zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa
 • w Budownictwie)

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Terlecka-Semkowicz Specjalista ds. Rekrutacji