Inżynier budowy

Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie, woj. wielkopolskie
Numer ref.: PR/IB/0821

Zakres zadań

 • Prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dokumentacji jakościowej oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej budowy
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP
 • Zarządzanie gospodarką materiałową na budowie
 • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu inżynieria środowiska, budownictwo, automatyka
 • Znajomość Prawa Budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi programów: AutoCAD oraz MS Office (w szczególności programu Excel)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Zaangażowanie w realizowane projekty
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu

Oferta

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin (pełny etat)
 • Praca w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów
 • Pakiet benefitów (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej; ubezpieczenie na życie; karta MultiSport; spotkania integracyjne; Pracownicze Plany Kapitałowe)

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Neumann Specjalista ds. Rekrutacji