Inżynier budowy

Miejsce pracy: Gdańsk
Numer ref.: PR/IB/1119

Zakres zadań

 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót ogólnobudowlanych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP  BHP 
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót ogólnobudowlanych oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu ogólnobudowlanym
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość Prawa Budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi programów: AutoCAD oraz MS Office (w szczególności programu Excel)
 • Zaangażowanie w realizowane projekty
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu

Oferta

 • Udział w ciekawym i niestandardowym projekcie budowlanym
 • Umowa o pracę
 • Szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • Pakiet benefitów (karta multisport; opieka medyczna; ubezpieczenie grupowe)
 • Wysokie standardy BHP (Jesteśmy członkiem zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie)

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Terlecka-Semkowicz Specjalista ds. Rekrutacji