Inter Energia S.A.
Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa
tel. +48 (58) 7717860
akcjonariusze@ndi.com.pl

NIP: 952-18-11-869
Regon: 016011764
KRS: 0000035636

Prezes Zarządu:
Wojciech Kozak

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2.200.000 PLN

Rada Nadzorcza
Małgorzata Winiarek-Gajewska – Przewodnicząca RN
Szymon Reptowski – członek RN
Dorota Michałowska – członek RN

Komunikaty dla akcjonariuszy

Nowy użytkownik? Poproś o dostęp

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Może Pani/Pan zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji plików cookies jesteśmy administratorem Pani/Pana danych osobowych. Informacje o Pani/Pana prawach, naszych danych kontaktowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.