Hipodrom

 

Sopot

2012-2013
Rewitalizacja obecnego zespołu Hipodromu w Sopocie obejmowała całość prac inwestycyjnych polegających na budowie, rozbudowie oraz remoncie istniejących budynków oraz zagospodarowaniu terenu. Efektem prac jest uzyskanie nowoczesnego hippicznego ośrodka sportowo-rekreacyjnego, którego głównym trzon to zabytkowy zespół Hipodromu z rozległym terenem zielonym. W ramach projektu powstały następujące obiekty: - Obiekt nr 1 stajnie rekreacyjne – stajnia dla 74 koni rekreacyjnych z zapleczem, halą rozprężalni i zespołem hipoterapii. magazyn siana i słomy, silos zbożowy, - Obiekt nr 3 stajnie sportowe –stajnia dla 112 koni sportowych z zapleczem i halą rozprężalni, magazyn siana i słomy, silos zbożowy, - Obiekt nr 4 garaże i warsztaty – garaż dla sprzętu mechanicznego, warsztaty: stolarski i kaletniczy, kotłownia gazowa, stacja transformatorowa, zaplecze socjalne pracowników hipodromu, - Obiekt nr 7AB budynek dżokejów – z zapleczem socjalnym i wagą, zadaszonymi  boksami dla koni przed gonitwą oraz tarasem obserwacyjnym dla dżokejów; - Obiekt nr 9 trybuna sędziowska – zawierająca między innymi trybunę VIP, wieżyczki sędziowskie oraz salę wielofunkcyjną dla spotkań, szkoleń i imprez, - Obiekt nr 13 - portiernia od ulicy Łokietka, - Obiekt nr 14 portiernia od ulicy Polnej.
NDI SA Generalny Wykonawca NDI SA
Hipodrom sp. z o.o. Inwestor Hipodrom sp. z o.o.
2012-2013 Czas realizacji 2012-2013

Pozostałe realizacje