15 maja 2023

Grupa NDI buduje Centra Przesiadkowe w Zabrzu

W ramach projektu budowane są dwa centra przesiadkowe w Zabrzu: w centrum miasta przy ul. Goethego oraz w dzielnicy Rokitnica przy ul. Krakowskiej i ul. Ofiar Katynia. W pierwszej lokalizacji niebawem zawiśnie tradycyjna budowlana „wiecha” zwiastująca zamknięcie stanu surowego.

Przy ul. Goethego powstaje obiekt o łącznej powierzchni użytkowej ok. 10,5 tys. m2 z peronami komunikacji autobusowej, dwupoziomowym parkingiem dla samochodów osobowych oraz poczekalnią i usługami towarzyszącymi. W drugiej lokalizacji budowane są zadaszone perony, parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2, w którym mieścić się będzie poczekalnia i drobne punkty usługowe.

W obydwu centrach przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, strefy Kiss & Ride oraz biletomaty, tablice informacji pasażerskiej i tablice dostępności miejsc na parkingu. Istniejące drogi oraz sieci infrastruktury są przebudowywane i włączone do infrastruktury budowanych centrów przesiadkowych.

– Dzięki realizacji inwestycji ułatwimy przesiadanie się na transport zbiorowy i rowerowy. Wzrośnie również liczba miejsc parkingowych. Istotnym efektem realizacji projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Nowoczesny obiekt z ogrodem na dachu stanie się jedną z pięknych wizytówek naszego miasta – powiedziała prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Aktualnie na budowie Centrum Przesiadkowego nr 1 wznoszona jest żelbetowa konstrukcja ostatniej kondygnacji budynku. Rozpoczęto także montaż kanalizacji podposadzkowej na obszarze dworca autobusowego. W najbliższych tygodniach rozpocznie się montaż fasad szklanych, murowanie elewacji z klinkieru oraz wykonanie instalacji wewnętrznych budynku. Cały czas trwa przebudowa ul. Goethego. Północna część jezdni jest już przygotowana do ułożenia podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

Budynek wznoszony jest w technologii konstrukcji żelbetowej słupowo-płytowej – w całości jest monolityczny, nie ma żadnych elementów prefabrykowanych.

– Wielkimi krokami zmierzamy do końca realizacji konstrukcji budynku. Równolegle rozpoczęliśmy prace instalacyjne wewnątrz. Pracują elektrycy, pracują instalatorzy sanitarni. Pracujemy też nad zakresem drogowym wokół budynku i zbliżamy się do pierwszego asfaltowania nawierzchni ulicy Goethego. Powstaje też zielony dach z tarasem widokowym na najbliższą okolicę oraz miejsce rekreacji dla okolicznych mieszkańców – mówi Kamil Kasprzak, Kierownik Projektu CP1 z Grupy NDI.

Na budowie Centrum Przesiadkowego nr 2 w Rokitnicy i przyległych ulicach trwa przebudowa sieci. W kwietniu rozpoczęły się roboty związane z betonowaniem ścian żelbetowych oraz montaż słupów stalowych, stanowiących podparcie stropów żelbetowych i konstrukcji stalowej, w częściach przeszklonego zadaszenia nowego centrum. Równocześnie prowadzone są prace drogowe na ul. Miczurina oraz roboty związane z przebudową wyspy na skrzyżowaniu ulic Ofiar Katynia i Krakowskiej, które pozwolą na rozpoczęcie robót drogowych, w tym wykonania nawierzchni.

– Konstrukcja budynku Centrum Przesiadkowego w Rokitnicy to konstrukcja murowana na ławach fundamentowych, natomiast stropodach powstanie z płyt prefabrykowanych. Wykonaliśmy 70% oczepów, czyli fundamentów wiaty przystankowej oraz rozpoczęliśmy roboty związane z wnoszeniem budynku. – mówi Damian Gil, Kierownik Budowy CP2 z Grupy NDI.

Konstrukcja wiaty jest połączeniem konstrukcji stalowej oraz żelbetowej, do wykonania jest dziewięć ścian żelbetowych w betonie architektonicznym. Stropy wiaty oparte są częściowo na ścianach żelbetowych i częściowo na słupach stalowych konstrukcji. Przestrzeń między stropami żelbetowymi będzie wypełniona konstrukcją stalową na której będzie montowane zadaszenie szklane. Konstrukcja budynku centrum przesiadkowego to z kolei typowa konstrukcja murowana na ławach fundamentowych, natomiast stropodach będzie wykonany z płyt prefabrykowanych.

Pozostałe Aktualności

Filmy