Budowa gazociągu
Polska – Litwa

Konopki – Kuków

2020-2022
Konsorcjum firm, którego liderem jest NDI Energy Sp. z o.o. realizuje na zlecenie GAZ – SYSTEM wykonanie robót budowlanych związanych z drugą częścią północnego odcinka interkonektora gazowego Polska – Litwa.

Trasa gazociągu Zadania 2 o długości ok. 77 km Konopki – Kuków przebiegać będzie przez 2 województwa:

 • województwo podlaskie w gminach: Grajewo, Rajgród, Raczki, Bakałarzewo, Suwałki,
 • województwo warmińsko-mazurskie w gminach: Prostki, Kalinowo.
 • Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi (w tym m.in. kabel światłowodowy), który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, co przyczyni się do integracji systemów przesyłowych i rynków gazu krajów bałtyckich. Ponadto budowa gazociągu umożliwi gazyfikację regionów Polski do tej pory pozbawionych dostępu do gazu ziemnego.

  NDI Energy Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, NDI Sopot S.A. oraz NDI Sp. z o.o. Generalny wykonawca NDI Energy Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, NDI Sopot S.A. oraz NDI Sp. z o.o.
  Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A Inwestor Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A
  2020 – 2022 Czas realizacji 2020 – 2022
  około 77 kilometrów
  długość odcinka gazociągu
  700 milimetrów
  średnicy gazociągu