Gazociąg DN1000

Gustorzyn-Leśniewice

2021-2023
54-kilometrowy gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Leśniewice. Będzie służył do przesyłu gazu w kierunku aglomeracji warszawskiej i łódzkiej oraz do Radomia i jego okolic, a także do południowo-wschodnich regionów kraju.

Wykonawcą inwestycji została NDI Energy. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę gazociągu. Do wykonania jest również rozbudowa węzła rozdziału gazu Gustorzyn oraz układ włączeniowy.

W planach jest też kanalizacja kablowa ze światłowodem o długości około 54 kilometrów oraz zespół zaporowo-upustowy ZZU Przydatki. Koszt inwestycji to niemal 250 mln zł. Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

NDI Energy Generalny Wykonawca NDI Energy
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Inwestor Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
2021-2023 Czas realizacji 2021-2023