19 kwietnia 2023

Trwa przebudowa DK-91. Rozpoczęło się układanie warstw bitumicznych

Przebudowa al. Wojska Polskiego (DK-91) w Częstochowie idzie zgodnie z planem. Niedługo zakończy się przebudowa między innymi sieci wodociągowych, gazociągowych czy kolizji elektrycznych. W realizacji jest już budowa sieci oświetlenia drogowego oraz budowa kanału technologicznego.

Na odcinku północnym układane są warstwy bitumiczne. Prowadzone są prace ziemne przy wykopach i budowie nasypów na łącznicach. Na południowym odcinku, na obu jezdniach, trwają prace nad górnymi oraz dolnymi warstwami konstrukcji drogowej.

– Budowana jest kanalizacja deszczowa, a zaawansowanie tych prac wynosi już 80%. Na ukończeniu są również prace przy przebudowie wodociągów, które w większości są już przepięte w nowo zaprojektowanym układzie. Przebudowujemy również sieci gazowe. Wykonaliśmy już 98% zakładanych prac nad nowym, najdłuższym na tej budowie gazociągiem. Za nami także przebudowa ciepłociągu. Aktualnie czekamy, aż zakończy się sezon grzewczy, aby dokonać przepięcia – mówi Tomasza Kawalec, kierownik budowy z Grupy NDI.

Przebudowano 90% kolizji elektrycznych oraz 100% kolizji teletechnicznych. Budowana jest sieć nowego oświetlenia drogowego. Wzdłuż przebudowywanej DK1 budowany jest kanał technologiczny . Na obiektach inżynierskich w ciągu al. Wojska Polskiego wykonano już wszystkie przyczółki i podpory. Na obiektach M1 i K1 w rejonie węzła Krakowska-Rejtana ułożone zostały belki ustroju nośnego typu T. Rozpoczęło się zbrojenie i betonowanie pierwszych ustrojów nośnych. Przystąpiono do wzmocnienia podłoża i zbrojenia płyty dennej nowobudowanego przejścia podziemnego PP3. W ostatnim czasie zabetonowaliśmy płytę ustroju nośnego jezdni lewej obiektu WD4.

Prace planowane na najbliższe tygodnie to przede wszystkim kontynuacja robót drogowych, która będzie polegała na budowie nasypów i warstw konstrukcji drogowych. Zaplanowano też kontynuację układania warstw bitumicznych na odcinku południowym, krawężników czy budowę chodników.

Przebudowa al. Wojska Polskiego (DK-91) ma służyć komunikacji z północnym węzłem autostrady A1 i pozwolić na bezkolizyjny przejazd przez prawie całe miasto w relacji północ-południe. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlano-montażowych, związanych z przebudową tzw. „starej jedynki” wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. budową dwóch nowych, dwupoziomowych skrzyżowań, nowej estakady w dzielnicy Raków czy kładek dla ruchu pieszo-rowerowego ponad trasą.

Inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie. Wartość inwestycji wynosi nieco ponad 359 mln złotych, a przewidziany czas zakończenia realizacji to druga połowa 2023 roku.

Pozostałe Aktualności

Filmy