7 października 2022

Droga Krajowa nr 22 zostanie rozbudowana!

Właśnie podpisano umowę na rozbudowę Drogi Krajowej nr 22. Konsorcjum firm NDI i NDI Sopot przebuduje ponad 10-kilometrowy odcinek od Królewa Malborskiego do granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Kierowcy będą mogli się cieszyć szybszą i bezpieczniejszą jazdą.


Prace budowlane przy Drodze Krajowej nr 22 ruszą już wkrótce. Inwestor, czyli gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację przebudowy wykonawcy dał 19 miesięcy – z wyłączeniem zimy. Celem tej inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na DK22, a także dostosowanie jej parametrów do wymaganej dla drogi krajowej klasy technicznej GP, co z kolei ma się przyczynić do skrócenia czasu i zapewnienia odpowiednich warunków podróży. Co ważne, wszystko ma się odbyć przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

– Cieszy nas, że będziemy mogli realizować kolejną inwestycję drogową. Dla GDDKIA realizujemy obecnie rozbudowę DK91 w rejonie Częstochowie, a także projektujemy jeden z odcinków S6. Bardzo liczymy na dobrą współpracę z Inwestorem a ze swej strony deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby prace na DK22 przebiegały możliwie sprawnie i szybko, minimalizując uciążliwości dla kierowców – zapowiada Prezes Grupy NDI, Małgorzata Winiarek-Gajewska.

Do wykonania jest m.in. poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta łuków poziomych i spadków poprzecznych. Przebudować należy również skrzyżowania
z drogami porzecznymi oraz przepusty, zjazdy i zatoki autobusowe. Pojawią się nowe chodniki, i drogi rowerowe. Generalny wykonawca jest też odpowiedzialny m.in. za zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, budowę czy przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego, a także zagospodarowanie zieleni, montaż barier ochronnych i balustrad, budowę ekranów akustycznych, zbiorników retencyjno-odparowujących, miejsca do odpoczynku i rekreacji wzdłuż drogi rowerowej.

Rozbudowywany odcinek drogi ma ponad 10 kilometrów – ciągnie się od Królewa Malborskiego do granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Koszt inwestycji to ponad 175,6 milionów złotych.

Pozostałe Aktualności

Filmy