16 lipca 2019

Cztery przetargi i pierwsze miejsca dla Grupy NDI

Grupa NDI prowadzi aktualnie 26 inwestycji w całej Polsce i intensywnie pracuje nad pozyskaniem kolejnych projektów. W czterech prowadzonych postępowaniach oferty złożone przez spółki z Grupy NDI zajęły pierwsze miejsca. Są to dwa projekty drogowe, projekt kubaturowy, budowa nowej linii tramwajowej oraz projekt z branży hydrotechnicznej czyli przetarg na przekop Mierzei Wiślanej. NDI to polska grupa kapitałowa, ze stuprocentowym polskim kapitałem. Na rynku budownictwa funkcjonuje od 1991 r.

Infrastruktura tramwajowa

NDI to firma, która prowadziła i prowadzi wiele inwestycji modernizacji i budowy torowisk na terenie metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Wśród wykonanych prac są między innymi: modernizacja linii na katowickim Rynku, od Rynku do Placu Wolności, a także modernizacje torowisk w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Dąbrowie Górniczej. Obecnie NDI prowadzi z powodzeniem 5 projektów, których inwestorem są Tramwaje Śląskie: w Sosnowcu na ulicy Piłsudskiego, w Świętochłowicach na ul. Bytomskiej, w Bytomiu na Katowickiej i Arki Bożka oraz w Będzinie. Do realizowanych projektów może dołączyć „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” To jedyna oferta jaka wpłynęła w przetargu na to wymagające zadanie planowane w formule „projektuj i buduj” Zakres projektu to nie tylko budowa nowej 4 kilometrowej trasy od pętli w Zagórzu (która ma zostać poprowadzona tunelem pod ul. Braci Mieroszewskich, dalej jednopoziomowym skrzyżowaniem z al. Wolności i ul. Blachnickiego, wzdłuż ul. Białostockiej, al. Paderewskiego do skrzyżowania ul. Rydza-Śmigłego z ul. 11 Listopada, czyli ronda Jana Pawła II, gdzie zaplanowano pętlę), ale też przebudowa i rozbudowa układu drogowego ul. Braci Mieroszewskich wraz z dojazdem do centrum handlowego. Wartość oferty NDI wynosi 98,7 mln złotych.

Hydrotechnika

W przetargu na przekop Mierzei Wiślanej także Grupa NDI w konsorcjum z belgijskim partnerem, firmą Besix N.V. złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę. Polsko-belgijskie konsorcjum zaoferowało wykonanie prac za 992 mln 271 tys. zł. Realizacja przekopu to wyzwanie inżynieryjne z zakresu hydrotechniki. NDI ma w tym zakresie doświadczenie, bowiem w partnerstwie z Besixem zbudowała już w Polsce terminal kontenerowy DCT2 w Porcie Gdańsk. Przetarg obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym. Kanał żeglugowy ma mieć 1 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 metrów, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni.

Infrastruktura drogowa

W czerwcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie otworzyła oferty w przetargu na budowę trzech odcinków drogi szybkiego ruchu S11. Na dwóch odcinkach, tj. od Węzła Koszalin Zachód do Węzła Zegrze Pomorskie (ok. 16,8 km) oraz od Węzła Koszalin Południe do Bobolic (ok. 11,6 km) NDI złożyła najkorzystniejsze oferty.
Łączna wartość ofert NDI na obydwa odcinki wynosi 874,5 mln złotych, przetarg prowadzony jest w formule „zaprojektuj i buduj”.

Projekty kubaturowe

NDI złożyło najkorzystniejszą cenowo ofertę o wartości 36,5 mln zł na budowę na Planetarium dla Centrum Hevelianum w Gdańsku. W ramach tej ciekawej inwestycji powstać ma trzykondygnacyjny obiekt podziemny zlokalizowany na terenie fortów w Gdańsku, pomiędzy Kaponierą Południową a Galerią Strzelecką. Obecnie trwa rozpatrywanie ofert.

Pozostałe Aktualności

Filmy