Blok Operacyjny Szpitala nr 7

Katowice

2015-2017

Blok Operacyjny Szpitala

Budowa Bloku Operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach.
Inwestycja składała się z dwóch etapów. Pierwszy zakończony w listopadzie 2017 roku i polegał na kompleksowym wykonaniu nowego budynku, w którym na parterze mieści się Szpitalny Oddział Ratunkowy; zaś na pierwszym piętrze strefa techniczna (rozdzielnia główna, węzeł cieplny, wentylatorownia, UPSownia, serwerownia) oraz tymczasowe zaplecze bloku operacyjnego, które przebudowano w II etapie prac. Kolejne – drugie piętro, to blok operacyjny z sześcioma salami operacyjnymi i jedną salą hybrydową. Na dachu utworzono centrale wentylacyjne obsługujące blok operacyjny oraz agregat wody lodowej zapewniający czynnik chłodniczy dla całego budynku. Na ostatniej kondygnacji powstało wyniesione lądowisko dla śmigłowców LPR. Prócz budowy nowego budynku (etap pierwszy zakończony w listopadzie 2017r.) w ramach podpisanej umowy NDI wykonało przebudowę II piętra, istniejącego budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego. Zrealizowanie inwestycji pozwoliło na stworzenie nowoczesnych warunków do pracy zespołów operatorskich oraz zapewnienie natychmiastowej kompleksowej pomocy ofiarom wypadków, którzy dzięki pracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego trafiają do GCM z okolic Górnego Śląska.
NDI SA, NDI Sp. z o.o. Generalny Wykonawca NDI SA, NDI Sp. z o.o.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 w Katowicach Inwestor Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 w Katowicach
2015-2017 Czas realizacji 2015-2017

Pozostałe realizacje