Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie

2023-2025
Grupa NDI jest generalnym wykonawcą prac nowego budynku dydaktycznego wraz z garażem podziemnym.

Przedsięwzięcie polega na budowie nowego pięciokondygnacyjnego obiektu: cztery kondygnacje naziemne, jedna kondygnacja podziemna, w której powstaną między innymi aule i sale wykładowe. Zostanie on połączony z istniejącą biblioteką.

Budowa jest podzielona na dwa etapy.
Pierwszy obejmuje przede wszystkim roboty ziemne, żelbetowe i konstrukcyjne, pokrycie dachu oraz montaż fasad zewnętrznych i wykonanie elewacji.
Drugi etap to prace wykończeniowe wraz z wykonaniem robót instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku i wykonanie połączenia z istniejącym budynkiem biblioteki.

Zabezpieczenie wykopu planowo jest wykonane metodą bezwibracyjną.

Powierzchnia zabudowy to ponad 2800 m2, kubatura 61 000 m³, natomiast powierzchnia użytkowa nowego obiektu wyniesie aż 10538,38 m2.

Na realizację pierwszego etapu wykonawca ma 12 miesięcy, podobnie 12 miesięcy na realizacje drugiego etapu. Zamawiającym jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Inwestor Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
2023-2025 Czas realizacji 2023-2025
Grupa NDI Generalny Wykonawca Grupa NDI
Roboty ziemne 10952
Ilość stali 1100 ton
Ilość betonu 8700

Pozostałe Realizacje