Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu

 

ul. Katowicka na odcinku od Pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru) 

2017-2018

W listopadzie 2017 została podpisana umowa na realizację inwestycji obejmującej przebudowę torowiska tramwajowego w Bytomiu w ciągu ul. Katowickiej na odcinku od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru).

Zakres inwestycji obejmuje:
•1,7 km toru pojedynczego kompleksowej wymiany nawierzchni torowej bezpodsypkowej,
•przebudowa wodociągu,
•przebudowa jezdni i chodników,
•zagospodarowanie terenu,
•przebudowę sieci trakcyjnej wraz z kablami zasilającymi,
•zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją lub ich przebudowa.

Konsorcjum NDI / Balzola Generalny wykonawca Konsorcjum NDI / Balzola
Tramwaje Śląskie SA, Gmina Bytom i Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Zamawiający Tramwaje Śląskie SA, Gmina Bytom i Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
2017-2018 Czas realizacji 2017-2018
19,3 mln złotych brutto Wartość projektu 19,3 mln złotych brutto