Przebudowa Torowiska

 

Bytom od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej

2017-2019

W grudniu 2017 została podpisana umowa na realizację inwestycji obejmującej przebudowę torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu.

Zakres inwestycji obejmuje:
•dokonanie uzgodnień projektu przekazanego przez Zamawiającego,
•3,3 km toru pojedynczego kompleksowej wymiany nawierzchni torowej podsypkowej i bezpodsypkowej,
•zagospodarowanie terenu,
•remont nawierzchni jezdni,
•remont peronów,
•przebudowę sieci trakcyjnej wraz z kablami zasilającymi,
•zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją lub ich przebudowa.

Konsorcjum NDI/Balzola Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI/Balzola
Tramwaje Śląskie Zamawiający Tramwaje Śląskie
2017-2019 Czas realizacji 2017-2019