Przebudowa infrastruktury tramwajowej 

 

Świętochłowice (ul. Bytomska od ul. Chorzowskiej do ul. Krasickiego) 

2017-2018

W listopadzie 2017 została podpisana umowa na realizację inwestycji obejmującej przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego.

Zakres inwestycji obejmuje:

•1,5 km toru pojedynczego kompleksowej wymiany nawierzchni torowej podsypkowej i bezpodsypkowej,
•zagospodarowanie terenu,
•remont nawierzchni jezdni,
•remont peronów,
•przebudowę sieci trakcyjnej wraz z kablami zasilającymi,
•zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją lub ich przebudowa.

Konsorcjum NDI / Balzola Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI / Balzola
Tramwaje Śląskie SA Zamawiający Tramwaje Śląskie SA
2017-2018 Czas realizacji 2017-2018
8,5 miliona złotych brutto Wartość projektu 8,5 miliona złotych brutto