Kontroler finansowy

Miejsce pracy: Urbanowo
Numer ref.: PR/KFU/0119

Zakres zadań

 • współpraca z Kierownikami Budów w zakresie realizacji założonego celu finansowego oraz strategii finansowej realizowanych projektów
 • nadzór i kontrola nad realizacją budżetów projektów oraz ich okresowa analiza
 • zarządzanie bieżącą płynnością finansową projektów, w tym zarządzanie zobowiązaniami i należnościami
 • opiniowanie oraz weryfikacja finansowych aspektów umów oraz nadzór nad realizacją zapisów finansowych
 • rozliczanie finansowe projektów (w tym realizowanych w ramach konsorcjów)
 • cykliczne przygotowywanie raportów oraz zestawień finansowych na potrzeby projektów, spółki, partnerów biznesowych, inwestorów
 • samodzielna i kompleksowa analiza i kontrola finansowa spółki, w oparciu o ścisłą współpracę z Dyrektorem Zarządzającym
 • przygotowywanie bieżących analiz finansowych dotyczących działalności firmy
 • kontrola realizacji budżetu spółki oraz identyfikacja obszarów ryzyka
 • implementacja i rozwój procedur dotyczących kontroli finansowej w Spółce
 • kontrola obiegu dokumentów finansowych
 • współpraca z księgowością, bankami oraz innymi instytucjami finansowymi

Profil kandydata

 • wykształcenie wyższe o profilu finansowym lub ekonomicznym
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie zdobyte w spółce o profilu budowlanym/produkcyjnym będzie dodatkowym atutem
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • zaawansowana znajomość programu MS Excel, mile widziana umiejętność obsługi programów: MS Project, Symfonia oraz systemów Business Intelligence
 • samodzielność, elastyczność oraz wysoki poziom inicjatywy
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i sumienność
 • zaangażowanie w wykonywane zadania i chęć dalszego rozwoju zawodowego

Oferta

 • odpowiedzialna i pełna wyzwań praca w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • samodzielność działania oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • realizacja ciekawych projektów
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów