Kierownik robót sanitarnych

Miejsce pracy: Katowice
Numer ref.: PR/KRS/0319

Zakres zadań:

 • Pełnienie funkcji Kierownika Robót w zakresie robót sanitarnych w ramach realizowanego projektu budowlanego
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót sanitarnych zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej
 • Sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad
 • Znajomość najnowszych trendów w technologii branży sanitarnej
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót
 • Samodzielność działania oraz nastawienie na realizację celów

Oferta:

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Samodzielność działania oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów