Kierownik robót – infrastruktura kolejowa

Miejsce pracy: Kwidzyn
Numer ref.: PR/KRK/0219

Zakres zadań

 • Kierowanie robotami w ramach powierzonego zakresu prac budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji techniczne
 • Sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • Wdrażanie oraz osiąganie poziomu sprzedaży zgodnego z harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • Udział w procesie zamówień materiałów budowlanych
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej bez ograniczeń
 • Doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej
 • Umiejętność obsługi programu MS Project/Tilos
 • Umiejętność efektywnego organizowania i kierowania robotami budowlanymi z zakresu infrastruktury kolejowej
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu

Oferta

 •  Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Samodzielne realizowanie interesujących projektów oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów