Kierownik robót drogowych

Miejsce pracy: Gdańsk
Numer ref.: PR/KRD/0519

Zakres zadań

 • Pełnienie funkcji Kierownika robót w zakresie robót drogowych w ramach realizowanego projektu budowlanego
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej
 • Sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
 • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót lub Kierownika Budowy – warunek konieczny
 • Umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i współpracującego zespołu
 • Elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane zadania

Oferta

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Samodzielność działania oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów