Kierownik robót

Miejsce pracy: Katowice
Numer ref.: PR/KRK/0319

Zakres zadań

 • Pełnienie funkcji Kierownika Robót w ramach realizowanego projektu budowlanego
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji techniczne
 • Sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • Wdrażanie oraz osiąganie poziomu sprzedaży zgodnego z harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • Udział w procesie zamówień materiałów budowlanych
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót – warunek konieczny
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
 • Doświadczenie w koordynacji robót międzybranżowych
 • Umiejętność obsługi programów MS Project, AutoCad, Norma Pro
 • Znajomość najnowszych trendów w technologii branży budowlanej
 • Doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót
 • Samodzielność działania oraz nastawienie na realizację celów

Oferta

 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Samodzielność działania oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów