Kierownik projektu

Miejsce pracy: Urbanowo, Tarnów, Wrocław
Numer ref.: PR/KPJ/0219

Zakres zadań

 • zarządzanie projektem inwestycyjnym zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce, przy zapewnieniu wysokiego poziomu jakości realizowanego projektu
 • stała weryfikacja postępu pracy wykonawczych i ich zgodności z harmonogramem i budżetem
 • monitorowanie i rozliczanie kosztów realizacji inwestycji
 • sporządzanie dokumentacji projektu i raportów wymaganych przy realizacji projektu
 • zarządzanie i identyfikacja ryzyk projektowych
 • współpraca z Zamawiającym
 • współpraca z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami w zakresie realizacji projektu
 • koordynowanie pracami podległego zespołu

Profil kandydata

 • wykształcenie wyższe techniczne lub zarządzanie
 • doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektu liniowego o długości co najmniej 10 km przez okres min. 6 miesięcy na stanowisku kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu
 • praktyczna znajomość obowiązujących w branży przepisów prawa
 • praktyczna znajomość metodyki zarządzania projektem udokumentowana certyfikatem PRINCE2, IPMA lub równoważnym będzie mile widziana
 • umiejętności negocjacyjne
 • umiejętność skutecznego organizowania i kierowania zespołem
 • zdolności komunikacji interpersonalnej będą dodatkowym atutem
 • samodzielność w działaniu oraz nastawienie na realizację celów
 • język angielski na poziomie komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B

Oferta

 • odpowiedzialna i pełna wyzwań praca w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • samodzielność działania oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • realizacja ciekawych projektów
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do osiąganych wyników
 • przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów