Kierownik finansowy projektu

Miejsce pracy: Trójmiasto
Numer ref.: PR/KFP/1217

Zakres zadań

 • Współpraca z  Dyrektorem Projektu w zakresie realizacji założonego celu finansowego oraz strategii finansowej projektu. Odpowiedzialność za wdrożenie procesu kontroli kosztów na projekcie.
 •  Nadzór i kontrola nad realizacją budżetu projektu oraz jego okresowa analiza oraz aktualizacja wspólnie z Dyrektorem ProjektuZarządzanie projektem zgodnie z przyjętą strategią oraz założonym budżetem przy zapewnieniu wysokiego poziomu jakości realizowanego projektu
 • Realizacja i kontrola procesu sprzedaży zgodnie z  SIWZ, współpraca z Zamawiającym
 • Zarządzanie bieżącą płynnością finansową projektu, w tym zarządzanie zobowiązaniami i należnościami
 • Negocjowanie, opiniowanie oraz weryfikacja finansowych aspektów umów oraz nadzór nad realizacją zapisów finansowych
 • Bieżąca kontrola rozliczeń z podwykonawcami oraz ich korelacja w odniesieniu do sprzedaży
 • Udział w procesach negocjacyjnych
 • Weryfikacja i opiniowanie dokumentow finansowych, w tym gwarancji i ubezpieczeń
 •  Kontrola obiegu dokumentów finansowych
 • Cykliczne przygotowywanie raportów oraz zestawień finansowych na potrzeby projektu,  spółki, partnerów biznesowych, inwestorów
 • Przygotowywanie rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową konsorcjum
 • Współpraca z partnerami konsorcjum
 • Stałe poszukiwanie usprawnień i rozwiązań zapewniających optymalną rentowność projektu

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe o profilu finansowym lub technicznym
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w kontrolingu finansowym  i/lub rozliczaniu projektów budowlanych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności programu Excel)
 • Mile widziana umiejętność obsługi programów: Symfonia
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz umiejętności negocjacyjne
 • Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy
 • Elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane zadania
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne

Oferta

 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Samodzielne realizowanie interesujących projektów oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów