Kierownik budowy

Miejsce pracy: Urbanowo, Tarnów, Wrocław
Numer ref.: PR/KBU/0119

Zakres zadań

 • pełnienie funkcji Kierownika budowy w ramach prowadzone projektu w zakresie budowy gazociągów
 • nadzór nad realizacją prac zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami kontraktu i przyjętą specyfiką techniczną
 • prawidłowy nadzór nad gospodarką materiałami budowlanymi
 • stała weryfikacja postępu pracy wykonawczych i ich zgodność z harmonogramem
 • kontrola jakości wykonanych prac
 • organizowanie oraz nadzorowanie pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • nadzór nad budżetem realizowanego projektu
 • nadzór nad dokumentacją projektową i wykonawczą

Profil kandydata

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • doświadczenie w zakresie kierowania pracami budowlanymi
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prac budowlanych w branży gazowniczej w tym budowa rurociągów do przesyłu gazów płynnych lub gazowych z rur stalowych o średnicy DN 500 lub większej o długości co najmniej 10 km będzie ważnym atutem
 • praktyczna znajomość obowiązujących w branży przepisów prawa
 • umiejętność skutecznego organizowania i kierowania robotami budowlanymi w oparciu o założenia kontraktu, harmonogramu oraz założeń budżetowych
 • samodzielność w działaniu oraz nastawienie na realizację celów

Oferta

 • odpowiedzialna i pełna wyzwań praca w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • samodzielność działania oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • realizacja ciekawych projektów
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do osiąganych wyników
 • przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów