Gazownictwo - NDI Energy

Gazownictwo

Kompleksowa realizacja projektów z obszaru budownictwa infrastruktury energetycznej.

NDI logo

NDI Energy to spółka operująca w obszarze budownictwa infrastruktury energetycznej. Realizujemy przede wszystkim sieci gazowe wysokiego, średniego oraz niskiego ciśnienia, ropociągi, rurociągi technologiczne, wodociągi czy sieci kanalizacyjne z kompleksową zabudową infrastruktury towarzyszącej.

Nasza Oferta

Generalne wykonawstwo infrastruktury energetycznej, w tym kompleksowe wykonawstwo kopalń gazu i ropy naftowej.

Wykonawstwo rurociągów stalowych bez ograniczeń średnic, grubości ścian i rodzaju stali oraz produkcja rurociągów z tworzyw sztucznych.

Produkcja naziemnych stacji redukcyjno – pomiarowych średniego, podwyższonego oraz wysokiego ciśnienia, punktów redukcyjno-pomiarowych, ścieżek redukcyjnych aparatury kontrolno-pomiarowej oraz konstrukcji stalowych.

Projektowanie i wykonywanie hydraulicznych i pneumatycznych prób wytrzymałości i szczelności gazociągów (próby stresowe).

NDP

Zespół NDI Energy

NDI Energy to zespół specjalistów, który doświadczenie zdobywał przy realizacji kluczowych kontraktów, zarówno jeśli chodzi o wykonawstwo sieci gazowych jak i obiektów technologicznych.

Nasza załoga to doświadczeni menedżerowie, kierownicy budów oraz wykwalifikowani pracownicy uczestniczący bezpośrednio w procesach produkcyjnych. Mamy niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające na realizację najbardziej skomplikowanych projektów. Nasza grupa spawaczy posiada m.in. uprawnienia wydane przez UDT oraz Instytut Spawalnictwa (metoda spawania 135, 136, 138, 111, 141, 142, 143, 145). Posiadamy również specjalistów w zakresie zgrzewania, z uprawnieniami wykonawczymi i dozorowymi.

Wyposażenie

Sprzęt budowlany i transportowy Sprzęt budowlany i transportowy
Urządzenia spawalnicze wysokiej jakości Urządzenia spawalnicze wysokiej jakości
Hala do produkcji specjalistycznych obiektów technologicznych Hala do produkcji specjalistycznych obiektów technologicznych

Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikat Badania Projektu WE
Certyfikat Badania Projektu WE

Wydany przez Urząd Dozoru Technicznego poświadczający, że dokumentacja spełnia wymagania zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego
Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawniająca do wytwarzania rurociągów przesyłowych do materiałów palnych.

Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego
Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawniająca do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących.

Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego
Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawniająca do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych;

Zintegrowany system zarządzania
Zintegrowany system zarządzania

Zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004.

System jakości w spawalnictwie
System jakości w spawalnictwie

Zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.

Projekty zrealizowane

Remont gazociągu DN500 MOP 6,3 MPa na odcinku Odolanów – Krobia wraz z wymiana armatury 1103WP w miejscowości Krobia i likwidacją starego układu wlotowego stacji gazowej I st. w m. Kobylin.

Zamawiający: GAZ SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

Rozbiórka rurociągów od odwiertów Bukowiec-21 i Porażyn-2a, przynależnych do KRNiGZ Młodasko.

Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Rozbiórka gazociągu i metanolociągu od zlikwidowanego odwiertu Duszniki-2 przynależnych do Kopalni Ropy Naftowej i gazu Ziemnego Młodasko”

Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie likwidacji odwadniaczy Mchy i Skokówko – DN80 Odboczka Borek.

Zamawiający: GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Grodzisk-Ujazd Ujazd w zakresie wymiany i rozbiórki 4 zespołów zaporowo-upustowych oraz zespołu odwadniacza.

Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Rozbiórka rurociągów od odwiertu Łagwy-1 do Stacji Redukcyjno-Pomiarowej Wojnowice, KRNiGZ Buk.

Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Remont wymienników ciepła na strefie przyodwiertowej Brońsko-7, przynależnej do KGZ Kościan-Brońsko.

Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Rozbiórka rurociągów od odwiertu Buk-10 do zlikwidowanego Ośrodka Grupowego Szewce, przynależnym do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Młodasko.

Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Rozbiórka rurociągów od odwiertów Chraplewo-1 i Chraplewo-4 przynależnych do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego KRNiGZ Młodasko.

Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Modernizacja zaworów odcinających na układzie parowym, wymiana urządzeń i armatury linii odwadniacza na terenie OC KRNiGZ Lubiatów

Zamawiający: RAFAKO Engineering Sp. z o.o.

Budowa gazociągów DN 63 w m. Kłecko stanowiących część zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 125, 110, 90, 63 mm zlokalizowanego w miejscowości Kłecko”.

Zamawiający: ZRUG Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

NDI Energy sp. z o.o.

Urbanowo 46
64-330 Opalenica

tel. +48 (58) 771 78 88
fax +48 (58) 771 78 89
e-mail:ndienergy@ndi.com.pl

NIP 585-146-73-67
Regon 221983046
KRS 0000484200
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
KRS w Poznaniu
Kapitał zakładowy: 5.000 zł

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, KRS: 0000138784, NIP: 583-000-75-31 (dalej: Spółka) i zaufanych partnerów. Administratorem danych jest Spółka. Więcej informacji