NDI Group - contact details

NDI SA – Headquarters
Powstańców Warszawy 19 Street
81-718 Sopot
tel. +48 (58) 771 77 00
fax +48 (58) 771 77 01
e-mail:ndi@ndi.com.pl

NIP 583-000-75-31
Regon 190930450
KRS 0000138784
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy w Gdańsku
Kapitał zakładowy: 30.000.000 zł

NDI SA – Central Branch
Plac Trzech Krzyży 18, III p
00-499 Warszawa
tel. +48 (58) 771 78 70 
fax +48 (58) 771 77 01
e-mail:ndi@ndi.com.pl

NDI SA – South Branch 
Bocheńskiego 94 Street
40-816 Katowice
tel. +48 (58) 771 79 38, 
fax +48 (58) 771 77 01
e-mail:ndi@ndi.com.pl

NDI sp. z o.o.  
Powstańców Warszawy 19 Street
81-718 Sopot 
tel. +48 (58) 771 77 00, 
fax +48 (58) 771 77 01
e-mail:ndi@ndi.com.pl

NIP: 585-145-19-23 
Regon 220920598
KRS 0000344367 
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy w Gdańsku 
Kapitał zakładowy: 130.000.000 zł

NDI Development sp. z o.o.
Powstańców Warszawy 19 Street
81-718 Sopot 
tel. +48 (58) 771 77 00, 
fax +48 (58) 771 77 01
e-mail:biuro@ndid.pl

NIP 585-146-60-72 
Regon 221853310
KRS 0000455864 
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy w Gdańsku 
Kapitał zakładowy: 11.675.000 zł

NDI Energy sp. z o.o.
Urbanowo 46
64-330 Opalenica 
tel. +48 (58) 771 78 88
fax +48 (58) 771 78 89
e-mail:ndienergy@ndi.com.pl

NIP 585-146-73-67 
Regon 221983046
KRS 0000484200 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu 
Kapitał zakładowy: 5.000 zł

Inter Energia SA
Plac Trzech Krzyży 18, IIIp
00-492 Warszawa
tel. +48 (22) 330 54 20  
fax +48 (58) 330 92 00 
e-mail:biuro@interenergia.pl

NIP 952-18-11-869
Regon 016011764
KRS 0000035636
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.200.000 PLN

Contact with us

Our site uses cookies to work properly. If you do not agree, you can disable cookies in web browser settings.