Gas & Oil

Comprehensive implementation of energy infrastructure construction projects.

NDI logo

NDI Energy is a company operating in the field of energy infrastructure construction. We construct high-, medium- and low-pressure gas pipelines, oil pipelines, technological pipelines, water and sewage networks along with supporting infrastructure.

Our Offer

General contracting of energy infrastructure, including comprehensive contracting of oil and gas processing plants

Construction of steel pipelines without limitations when it comes to their diameter, wall thickness and type, as well as the production of plastic pipelines

Production of medium-, elevated- and high-pressure regulation stations, regulation points, reduction paths for measurement instruments and steel structures

Design and construction of hydraulic and pneumatic tests of strength and tightness of pipelines (stress tests)

NDP

Team

NDI Energy is a team of specialists with experience gained during the implementation of a number of key contracts, both as regards to the execution of gas networks, as well as technological objects.

Our staff includes experienced managers, construction managers and qualified employees directly participating in production processes.

We have all the necessary authorisations to implement even the most complex projects. Our group of welders has permissions issued by, among others, the Office of Technical Inspection and the Institute of Welding (welding type 135, 136, 138, 111, 141, 142, 143, 145). We also have welding specialists with implementing and control powers.

Equipment

Construction and transport equipment Construction and transport equipment
High quality welding equipment High quality welding equipment
Production hall for the manufacture of specialized technological objects Production hall for the manufacture of specialized technological objects

Certificates and permissions

EC Design Examination Certificate issued by the Office of Technical Inspection
EC Design Examination Certificate issued by the Office of Technical Inspection

certifying that the documentation meets the requirements of Directive 97/23/EC implemented in the Polish Law by regulation of the Minister of Economy of 21 December 2005 on the essential requirements for pressure devices and assemblies of pressure devices;

Decision of the Office of Technological Inspection in Poznań
Decision of the Office of Technological Inspection in Poznań

allowing for the production of flammable material transfer pipelines;

Decision of the Office of Technological Inspection in Poznań
Decision of the Office of Technological Inspection in Poznań

allowing for the modernization of non-pressure and low-pressure tanks for liquid flammable materials, transfer pipelines for flammable materials, technological pipelines for flammable materials, fixed pressure tanks, technological pipelines for toxic or corrosive materials;

Decision of the Office of Technological Inspection, branch in Poznań
Decision of the Office of Technological Inspection, branch in Poznań

allowing for the repair of non-pressure and low-pressure tanks for liquid flammable materials, transfer pipelines for flammable materials, transfer pipelines for toxic or corrosive materials, fixed pressure tanks, technological pipelines for flammable materials;

Integrated management system
Integrated management system

in accordance with PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 norms;

Welding quality system
Welding quality system

in accordance with PN-EN ISO 3834-2:2007 norm.

NDI Energy Projects under way

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Strachocina -Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zamawiający:

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 8,4 MPa odgałęzienie Psary-Cholewkarska.

Zamawiający:

Wykonanie robót budowlanych na gazociągu w/c DN300 MOP 5,5 MPa relacji Jeleniów – Radakowice odc. Biernatki – Chościszowice wraz z demontażem ZZU Gniewomierz oraz przywróceniem wymaganej głębokości posadowienia gazociągu w miejscu skrzyżowania z rzeką Wierzbak w m. Gniewomierz.

Zamawiający:

Remont gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Duszniki-Bukowiec w zakresie wymiany zespołu zaporowo-upustowego Trzcianka.

Zamawiający:

NDI Energy executed projects

Renovation of the DN500 MOP 6,3 MPa gas pipe at the section Odolanów - Krobia along with the replacement of the 1103WP valve and decommissioning of the old gas intake station I st. in Kobylin.

Customer: GAZ SYSTEM S.A. Office in Poznań

Dismantling of pipes for Bukowiec-21 and Porażyn-2a wells belonging to KRNiGZ Młodasko.

Customer: PGNiG S.A. Office in Zielona Góra

Dismantling of gas pipes and methane pipes in the liquidated well Duszniki-2 belonging to the Oil and Natural Gas Mine Młodasko

Customer: PGNiG S.A. Office in Zielona Góra

Development of the project documentation and dismantling of Mchy and Skokówko dewaterers - DN80 Odboczka Borek.

Customer: GAZ-SYSTEM S.A. Office in Poznań

Reconstruction of high pressure gas pipe on the Grodzisk-Ujazd Ujazd road: exchange and disassemble of 4 valve-bleed units and dewaterer unit

Customer: PGNiG S.A. Office in Zielona Góra

Disassemble of pipelines from the Łagwy-1 well to the Wojnowice Reduction and Measurement Station, KRNiGZ Buk

Customer: PGNiG S.A. Office in Zielona Góra

Renovation of heat exchanger in the Brońsko-7 wells area belonging do KGZ Kościan-Brońsko.

Customer: PGNiG S.A. Office in Zielona Góra

Disassemble of pipelines from the Buk-10 wells to the liquidated Group Centre Szewce belonging to the Oil and Natural Gas Mine Młodasko.

Customer: PGNiG S.A. Office in Zielona Góra

Disassemble of pipelines from Chraplewo-1 and Chraplewo-4 wells belonging to the Oil and Natural Gas Mine KRNiGZ Młodasko.

Customer: PGNiG S.A. Office in Zielona Góra

Modernization of shut-off valves in the steam system, replacement of equipment and fittings of the dewaterer line in OC KRNiGZ Lubiatów.

Zamawiający: RAFAKO Engineering Sp. z o.o.

Construction of DN 63 gas pipes in Kłecko constituting a part of the investment task: “Construction of the medium pressure gas pipe PE DN 125, 110, 90, 63 mm located in Kłecko”

Customer: ZRUG Sp. z o.o.

Rozbiórka rurociągu wody złożowej od Ośrodka Grupowego Ujazd do odwiertu Ujazd-9 oraz gazociągów od zlikwidowanych odwiertów Ujazd-7 i Borzysław-1, przynależnych do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Młodasko.

Zamawiający:

Remont odcinków rurociągów wody złożowej na strefie przyodwiertowej Kościan-9 i Kościan-10, przynależnych do Kopalni Gazu Ziemnego Kościan – Brońsko.

Zamawiający:

Wykonanie w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 2723P odc. Opalenica granica powiatu” przebudowy sieci gazowej na podstawie przekazanej dokumentacji.

Zamawiający:

Wykonanie instalacji średniego ciśnienia, stacji redukcyjno – pomiarowej, układu pomiarowo regulacyjnego oraz układ przyłączeniowego na budynku hali znajdującej się na terenie Sofidel Poland Spółka z o.o.

Zamawiający:

Przeniesienie sieci gazowej relacji Zgorzelec – Jeleniów we wsi Jędrzychowice wraz z likwidacją wyłączonego odcinka gazociągu.

Zamawiający:

Remont odcinków rurociągów płynu złożowego relacji strefy przyodwiertowe Buszewo 5, Buszewo 11, Buszewo 12, Buszewo 13 – Ośrodek Grupowy Buszewom należący do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno.

Zamawiający:

Remont kolumny absorpcyjnej na terenie Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego Kościan – Brońsko.

Zamawiający:

Wymiana zespołu przyłączeniowego gazociągu DN125 MOP 6,3 MPa z KGZ Młodasko do gazociągu DN200 MOP 6,3 MPa relacji Ceradz-Snowidowo.

Zamawiający:

Remont rurociągu gazu handlowego DN100 na terenie KRNiGZ Zielin.

Zamawiający:

Remont odcinka rurociągu wysokiego ciśnienia na strefie przyodwiertowej Brońsko-9, przynależnej do KGZ Kościan-Brońsko.

Zamawiający:

Contact

NDI Energy sp. z o.o.

ul. Urbanowo 46
64-330 Opalenica

tel. +48 (58) 771 78 88
fax +48 (58) 771 78 89
e-mail: ndienergy@ndi.com.pl

NIP 585-146-73-67
Regon 221983046
KRS 0000484200
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
KRS w Poznaniu
Kapitał zakładowy: 5.000 zł

I agree to so-called. cookies being stored on the device that I use and to the processing of my personal data that I leave while using the websites, and other parameters stored in cookies for marketing purposes, including profiling and analytical purposes, by NDI S.A. with its registered office in Sopot, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, KRS (CRN): 0000138784, NIP (Tax ID): 583-000-75-31 (hereinafter: the Company) and its trusted partners. The data controller is the Company.