Apartments in Sopot

Investment in preparation

Apartments in Sopot

Luxury, elegance and chic modern architecture in Sopot. The investment is in preparation, more information soon.

Contact

NDI Development sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot 
tel. +48 (58) 771 78 70, 
fax +48 (58) 771 77 01
e-mail: ndi@ndi.com.pl

NIP 585-146-60-72 
Regon 221853310
KRS 0000455864 
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy w Gdańsku 
Kapitał zakładowy: 11.675.000 zł